Aktualizowanie tradintional centrum odsłuchu w szkole podstawowej